Ensin oli Härmä Air

Kun kehitimme ensimmäisen savupiipputuotteemme vuonna 1997, loimme linjat koko savupiippualan tulevaisuudelle. Siitä saakka olemme edustaneet alan kehittyneintä kärkeä. Oli kyse savupellin rakenteesta, turvallisuudesta tai pienhiukkaspäästöjen vähentämisestä, meillä on palo tehdä asiat paremmin – ja näyttää suuntaa myös muille.

 

Tästä kertovat mm.

  • palkitut ja jäljitellyt innovaatiomme,
  • vastuuta kantava roolimme alan organisaatioissa sekä
  • yhteistyö tuotekehityksessä tulisijavalmistajien kanssa.

 

 

1992 – KIPINÄ YHDEN MIEHEN VISIOSTA

 

Kun Härmä Air perustettiin, sen päätoimialana oli ilmastointialan tuotteiden valmistus ja urakointi. Perustajalla Reijo Hautalalla oli entuudestaan n. 30 vuoden kokemus ilmastointiurakoinnista ja ohutlevyjen muovauksesta. Kokemuksen pohjalta syntyi ajatus moduulirakenteisista terässavupiipuista.


Terässavupiippujen markkina oli tuohon aikaan hyvin pieni, ja alalla käytettiin valtaosin muurattua tiilipiippua tai harkkopiippua. Kummassakin oli kuitenkin tilansäästön kannalta ongelma. Rakenteet lähtivät lattialta ja niille tarvittiin usein perustukset.

 

Teräspiipulla liitos voitiin keveyden ansiosta toteuttaa tulisijan päältä, ja tilaa säästyi asumiseen. Terässavupiipuille ei kuitenkaan ollut Suomen markkinoilla kuin yksi valmistaja, joka valmisti tuotteet paksuista, painavista ja ruostuvista komponenteista, joiden käyttöikä oli huono.

 

Härmä Airin missio oli selvä: valmistaa savupiippuja, joissa yhdistyisivät teräksen keveys, kiven turvallisuus – ja ennennäkemätön sirous.

 

1997 – TERÄKSISEN SAVUPIIPUN UUDELLEENSYNTYMÄ

 

Terässavupiippujen valmistus pääsi alkuun, kun tulisija- ja kiuasvalmistaja Tulikivi tunnisti potentiaalin härmäläisessä innovaatiossa. Kahden yrityksen välille syntyi ylisukupolvinen yhteistyökumppanuus.

 

Tuotekehitys oli alkuaikana erittäin voimakasta. Hyvin aikaisessa vaiheessa mm. kehitettiin ja patentoitiin nykyisissäkin tuotteissa käytetty lusikkamainen savupelti, jonka toimintaperiaatetta ja ulkonäköä havitellaan savupiipputoimijoiden keskuudessa edelleen.

 

Tehtaassa työskenteli silloin Reijon lisäksi Jari Hautala (nykyinen omistaja), Jouni Hautala (entinen omistaja) ja toimistolla sihteerinä toimiva Katja Hautala.

 

Tuohon aikaan rakentaminen oli Suomessa hyvin vauhdikasta. Pientaloja rakennettiin vuosittain yli 20 000 kpl, joista suureen osaan asennettiin tulisija ja savupiippu.

 

Yrityksellä oli tuotantotilana reilu 400 m2 lämmintä tuotantotilaa ja suunnilleen samankokoinen kylmävarasto tuotteiden pakkaukselle ja kokoonpanolle. Lämpimässä tilassa valmistettiin tuotteet ja kylmässä tilassa pakattiin valmiit tuotteet asiakkaille. Erikoista tuotantotiloille oli se, että tuotantotilojen yhteydessä oli Reijon isän perustama ja Jounin hallinnassa oleva maatila ja yli 1000 kanan kanala.  Pihaa komistivat maatalouskoneet.

 

2000 – UNIIKKI INNOVAATIO

 

Unique-sarjan ensimmäinen versio lähti kehittymään. Tavoitteena oli saada monikerroksisella eristerakenteella aikaan pienempi ulkohalkaisija ja pienemmät paloturvaetäisyydet.

 

Teräspiippujen markkinaa ohjasi tähän aikaan vuodelta 1988 peräisin oleva E3-ohjeistus, joka asetti vaatimukset tuotteiden valmistukselle. Oli parempia tapoja valmistaa turvallisempia tuotteita, mutta osoitusmenetelmä uupui ja tuotteiden testauslaitos VTT oli vasta käynnistämässä testauslaitostaan.

 

Härmä Air aloitti yhteistyön simulointiohjelmistoa kehittävän yrityksen kanssa, jolla pystyttiin laskennallisesti tekemään lämmönsiirtoa ja optimoimaan tuotteiden eristyskykyä.

 

2004 – PALKITTU TURVALLISUUDESTA

 

Unique-tuote sai ensimmäisenä Suomessa CE-merkinnän 9.6.2004. Tuolloin Härmä Air oli ainut valmistaja, joka valmisti terässavupiippuja sertifioinnin alaisena ja jonka tuotteiden ominaisuudet oli tutkittu VTT:n laboratoriossa. Savupiippu testattiin T450 lämpöluokkaan, ja sillä oli ainoastaan 2 cm suojaetäisyys ja kilpailijoitaan huomattavasti pienempi ulkohalkaisija.

 

Tuoteinnovaation ansiosta savupiippu kulkee rakenteiden läpi peräti 30 % pienemmästä tilasta vastaaviin markkinoilla oleviin tuotteisiin verrattuna. Savupiipun ulkohalkaisija oli peräti 17 % kapeampi kuin kilpailijoilla.

 

Samana vuonna Unique-savupiippu sai INNOSUOMI-palkinnon paloturvallisesta eristerakenteesta.

 

Tuotantotilat laajennettiin, jolloin tuotanto, varastot ja pakkaustilat yhdistettiin lämpimiksi tuotantotiloiksi. Tuotantotilaa oli nyt käytössä noin 3300 m2.

 

2008 – HYVÄÄ TYÖTÄ LASKUSUHDANTEESSA

 

Yritykseen tuli uusi osakas Jari Hautala, joka työskennellyt yrityksessä opintojensa ohella 1998 lähtien.

 

Air-sarjan hormi sai INNOSUOMI-palkinnon lämmön talteenotto-/korvausilmahormista, jonka ideana oli ylipaineistaa asunto tulisijan polton aikana ja tuoda korvausilma huonetilaan – siten, miten tulisijat siihen aikaan toimivat.

 

Härmä Air kehitti myös Ikikiukaalle oman ilmajäähdytteisen savupiipun, jonka ideana oli tuulettaa savupiipun rakenne ja parantaa sitä kautta savupiippujen turvallisuutta.

 

Rakentamisen markkinat olivat laskusuhdanteessa. Tällöin pientaloja rakennettiin lähes puolet vähemmän kuin yrityksen perustamisvuosina. Vuosina 2008–2009 rakennettiin noin reilu 10 000 pientaloa. Vaikka rakentamisen suhdanteet olivat laskussa, työlllisti yritys tuotannossa kuitenkin huomattavan määrän henkilöstöä.

 

2010–2012

 

INVESTOINTI EDELLÄKÄVIJYYTEEN

2010-luvun alussa Härmä Air investoi uuteen plasmahitsaustekniikalla toimivaan laitteistoon, jolla saavutetaan entistä laadukkaampi ja tasalaatuisempi savupiipun ulkokuori. Suomessa ensimmäinen laatuaan oleva laitteisto pystyi hitsaamaan putkimaisia elementtejä laajalla materiaaliskaalauksella. Härmä Air investoi myös uuteen, kehittyneempään levyn mankelointiin tarkoitettuun laitteistoon, jolla pyöreän muodon lisäksi laitteella on mahdollista toteuttaa myös muita muotoja. Samaan aikaan Härmä Air kehitti uuden kantikkaan pellityssarjan pyöristetyillä reunoilla.

 

UUSIA INNOVAATIOITA

2010-luvun alku oli myös uusien innovaatioiden aikaa. Härmä Air kehitti täysin uuden tyyppisen maasilikaattipohjaisen lisäpaloeristeratkaisun, jonka pinnassa oli Härmä Air menetelmällä kiinnitetty alumiinipelti. Savupiippujen suojaetäisyyden ollessa pieni, innovaatio mahdollisti eristeen kuljettamisen rakenteiden läpi, jolloin paloturvallisuus lisääntyi.

 

Härmä Air kehitti lämmönvaihdinperiaatteella toimivan Water LTO hormiratkaisun, jonka erikoisuutena oli haponkestävästä teräksestä valmistettu lämmöntalteenotto, joka soveltui asunnon käyttövesipuolelle, mikä oli täysin uusi ajatus. Lisäksi tuote jalostettiin osaksi eristettyä savupiippumoduulia, jolloin vesikiertoiset moduulit voitiin kytkeä sarjaan ja mahdollisti eri tehoisten tulisijojen optimoinnin maksimaaliseen hyötyyn. Samalla pystyttiin eliminoimaan kondensoitumisriskit tuotteen pienen vesitilavuuden ansiosta.

 

Ikikiukaalle suunniteltu ilmajäähdytteinen Air-hormi sai tunnustuksen Maaseutuverkon Parhaat käytännöt -kilpailussa.

 

TUNNUSTUS SUOMALAISUUDESTA

Vuonna 2012 Härmä Air tuotteille myönnettiin Avainlippu.

 

2013 – LUOVINTAA MURROSVAIHEESSA

 

Rakennustuotteiden CE-merkintä tuli pakolliseksi. Savupiippuja oli alkanut tulla markkinaan enemmissä määrin Euroopasta, mukana laajasti myös tuotteita, jotka eivät soveltuneet pohjoismaiseen rakentamiseen – tästä syntyi markkinassa sekava vaihe ja teräspiippujen turvallisuus kyseenalaistettin laajasti.

 

CE-merkinnän myötä savupiipuille tuli pakolliset paloluokitukset. Tämän seurauksena Härmä Air valmisti T300 lämpöluokkaan kuuluvaa tuotetta, kahta eri versiota T450 luokan savupiipputuotetta sekä 5 eri versiota T600 lämpöluokkaan kuuluvaa tuotetta. Tuoterepertuaari oli sekava niin tuotannon, myyjän kuin ostajan näkökulmasta.

 

Tänä vuonna mallisuojattiin vesisäiliöratkaisut kiuashormien vedenlämmittämiseen. Mallisuojattu pilarimainen säiliö on käytössä vielä tänäkin päivänä, ja myös tätä tuotetta on kopioitu useiden eri valmistajien toimesta.

 

Yritykselle valittiin ensimmäistä kertaa ulkopuolinen toimitusjohtaja. Tavoitteena oli tuoda selkeyttä toimintatapoihin ja kääntää laskusuhdanteessa oleva markkina ja yrityksen tuottavuus positiiviseen suuntaan. Yritys oli murrosvaiheessa.

 

2014 – AIR, TESTATUSTI TURVALLISIN

 

Air-savupiippu testattiin VTT:llä poikkeuksellisesti jopa 200 °C kovemmissa lämpötiloissa, kuin mihin markkinoiden korkeimmat standardit ylsivät. Markkinoilla korkein lämpöluokka savupiipulla on T600. Härmä Air testasi savupiipun, joka kattaisi T800 lämpöluokan, jos sellainen olisi olemassa. Savupiipun ominaisuudet olivat markkinoilla jotain täysin poikkeavaa. Tuote soveltui korkeisiin rakennuseristeiden läpivientiin ja savupiipulla oli ainoastaan 26 mm paloturvaetäisyys, joka on edelleen markkinoiden pienin lämpöluokassaan.

 

Yritykselle valittiin uusi tuotantopainotteinen toimitusjohtaja. Tarkoituksena saada tuotannon toiminnot tehostumaan ja kannattavuus parantumaan. Markkinatilanne oli ollut pitkään haastava rakentamisen lukujen ollessa matalalla. Lisäksi Euroopasta tullut hintapaine ja kilpailu oli kovaa.

 

Jari Hautala valittiin Tulisija- ja savupiippuyhdistyksen hallitukseen.

 

ENTISTÄKIN SIROMPI

Härmä Air testasi Unique-savupiipun uudella eristeellä, jonka ansiosta sarjan pienimmät tuotteet saavuttivat entistä pienemmän ulkohalkaisijan, säilyttäen suojaetäisyyden ainoastaan 40 mm paksuisena.

 

Härmä Air testasi savupiiput ensimmäisenä Suomessa koteloituun rakenteeseen / T600 lämpöluokan savupiipuille.

 

2015 – EDELLÄKÄVIJÄ

 

Härmä testasi ensimmäisenä hyväksytysti seinärakenteiden läpiviennit korkeaan T600 lämpöluokkaan ja paksusti eristettyjen rakenteiden läpivientiin.

 

Härmä Air oli mukana Tampereen Teknillisen Yliopiston hankkeessa, jossa tarkoituksena oli parantaa savupiippujen läpivientien turvallisuutta.

Tuotekehitystä tehtiin myös erilaisten tuoteparannusten ja erityisesti tuotteiden valmistusprosessien osalta.

 

Jari Hautala valittiin Rakennusinsinooriliiton kansallisten savupiippuja koskevien TC166 säädösten työryhmään.

 

2016 – AMMATTILAISEN ASIALLA

 

Härmä Air julkaisi ensimmäisenä suomalaisena savupiipputoimijana älykkään ja verkossa toimivan savupiippujen hinnoitteluun soveltuvan piippulaskurin.

 

 

2017 – UUTTA NÄKÖKULMAA UUSISTA TEKIJÖISTÄ

 

Härmä Air sai uuden toimitusjohtajan Mika Koivistosta, joka oli tehnyt pitkän uran Honkarakenne Oyj:n palveluksessa. Maineikkaan hirsitalovalmistajan myyntijohtajana hänellä oli syvällinen ymmärrys taloteollisuudesta, tämän päivän rakentamisesta sekä viennistä. 

 

"On hienoa tulla toimitusjohtajaksi yhtiöön, jonka arvot ovat lähellä omia arvojani. Laadukas tuote ja tyytyväinen asiakas ovat asioita, jotka tämän päivän kovassa kilpailussa tahtovat unohtua. Se, että pystyy seisomaan tuotteiden takana ja tietää, että tuote täyttää vaativimmankin asiakkaan tarpeet ovat minulle tärkeitä asioita. Rakennusalan tämän hetken tilanne luo hyvän pohjan menestyä ja kasvaa," totesi Koivisto.

 

Samana vuonna palkattiin myös uusi tuotantojohtaja Harri Mattila.

 

2018–2019 – TURVALLISUUDEN AIRUT

 

Härmä Air oli mukana laatimassa kansallisia säädöksiä turvallisempien savupiippujen ja kansallisten asetuksen työryhmissä.

 

Ympäristöministeriö julkaisi uuden savupiippuja koskevan asetuksen. Uuden asetuksen pohjalta Härmä Air julkaisi savupiippujen suunnitteluohjeen ja rakennesuunnittelijoille työkalut helpompaan savupiipun suunnitteluun.

 

Härmä Air aloitti Bluechimney-tuotteiden maahantuonnin ja jakelun Suomessa.

 

Härmä Air sai taitettua tappioputken voitolliseksi. Liiketoiminta kehittyi hankalien vuosien jälkeen jälleen positiiviseksi, huolimatta heikoista rakentamisen suhdanteista.

 

Vuonna 2019 Härmä Air kehitti uuden ohutrakenteisen paloilman kuljettamiseen suunnitellun pannattoman terässavupiipun. Tuotteen ominaisuuksia kehitettiin ja testattiin yhdessä eri tulisijatoimijoiden kanssa. Tuote sai sertifikaatin Inspecta sertifioinnilta.

 

Jari Hautala valittiin mukaan Rakennusinsinööriliiton julkaisemaan RIL245 savupiippujen suunnitteluoppaan kirjoittamiseen.

 

2020 – OMISTAJANVAIHDOS PERHEEN SISÄLLÄ

 

Jari Hautala osti 20.11.2020 Härmä Air Oy:n koko osakekannan veljiltään Jouni Hautalalta ja Jukka-Petteri Hautalalta. Perheyhtiön osakas Jukka-Petteri Hautala perusti oman yrityksen ja siirtyi Härmä Air Oy:n palveluksesta valmistamaan vesikaton läpivientisarjoja alihankkijan rooliin.

 

Härmä Air testasi ja lanseerasi säteilysuojan, jolla suojataan eristämättömän liitosputken liikakuumenemiselta.

 

Härmä Air esiintyi ensimmäistä kertaa kansainvälisillä Veronan messuilla yhdessä saksalaisen tulisijavalmistaja Brunner GmbH:n kanssa.

 

Härmä Air lanseerasi uudet vesikaton läpivientisarjat, joiden erikoisuutena on täysin savupiipun verhoava pellitys. Pellitys muotoutuu 0-40° kattokaltevuuksiin ja soveltuu yleisimmille vesikattomateriaaleille. Värivalikoima on saatavilla kaikkiin yleisimpiin vesikattoväreihin soveltuvana.